รายละเอียด

ชาวเกษตรศาสตร์พร้อม!!! วันที่ 15 มกราคม 2566 นี้ KU Run 80 ปี วันนี้จะมาแนะนำสถานที่จัดงาน รูทวิ่งในและจุดรับเสื้อในแต่ละวิทยาเขตทั้ง 5 วิทยาเขต

กำหนดการกิจกรรมทุกวิทยาเขต
05.30 น. - เตรียมพร้อมการเดิน-วิ่ง ณ สนามที่จัดกิจกรรมโครงการฯ
06.30 น. - เริ่มวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ

****สำหรับการรับเสื้อ รับเสื้อเฉพาะนิสิตเก่า ประชาชนทั่วไป
*****นิสิตปัจจุบันติดต่อ กองพัฒนานิสิต

โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ : http://www.ku-alumni.org/
facebook : เพจ KU ALUMNI FANPAGE
โทรศัพท์ : 02-579-2419, 02-579-3485

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การรับเสื้อ

ช่วงที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  ด้านล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริิ
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ  ด้านล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
Map: https://goo.gl/maps/HiMon24ZrbFNg3BW8

การวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4.8 กม. จุดสตาร์จอยู่ที่ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์
Map: https://goo.gl/maps/4rKdpLMiXama3boC8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การรับเสื้อ

ช่วงที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส.
Map: https://goo.gl/maps/V1dFdk1fgiPRKYMe6
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ บริเวณสระพิรุณ มก.กพส.
Map: https://goo.gl/maps/UP5WvUuJUYRduUvx8

การวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4.8 กม. จุดสตาร์จอยู่ที่ สระพระพิรุณ Map: https://goo.gl/maps/UP5WvUuJUYRduUvx8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การรับเสื้อ

ช่วงที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
Map: https://goo.gl/maps/KGiJu9Jm4DZa2pf28

การวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4.8 กม. จุดสตาร์จอยู่ที่ ถนนสุพรรณิการ์
Map: https://goo.gl/maps/QKBBr5aV5XPidX7i9

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การรับเสื้อ

ช่วงที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฟิตเนส อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)
Map: https://goo.gl/maps/AmGB8aSbyXuijw6RA
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส. (อุทยานบัว)
Map: https://goo.gl/maps/drdpJvQVozJsVie47

การวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4.8 กม. จุดสตาร์จอยู่ที่ อุทยานบัว
Map: https://goo.gl/maps/drdpJvQVozJsVie47

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การรับเสื้อ

ช่วงที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)
ช่วงที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ)
Map: https://goo.gl/maps/4MeYPSnhDDGAsTmH9

การวิ่ง

เส้นทางวิ่ง 4.8 กม. จุดสตาร์จอยู่ที่ ลานจอดรถหน้าอาคารเอนกประสงค์
Map: https://goo.gl/maps/gd6ohP4JoNfiqqpB9

ประเภทการวิ่ง 2 ประเภท

เดิน-วิ่งปกติ

เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน เดิน-วิ่ง ระยะทาง 4.8 km

Virtual Run

วิ่งพร้อมกันจากสถานที่อื่น ผ่านระบบถ่ายทอดสด

ประเภทในการสมัคร

VIP
1,480 บาท/คน
นิสิตเก่า และบุคคลทั่วไป
480 บาท/คน
นิสิตปัจจุบัน
ฟรี

* ได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึก ทั้ง 2 รูปแบบการสมัคร
** VIP จะได้เสื้อทั้งสองแบบ

แบบเหรียญ

แบบเสื้อ